Min grundsyn som terapeut

Varje människa är en egen planta, en egen unik person. Samtidigt som vi är unika har vi mycket gemensamt och är lika våra medmänniskor. Vi lever i samspel med vår familj, släkt, närsamhälle, land. Vi blir till i våra nära relationer. De kan vara utvecklande och de hämmande kan bli utvecklande. Vi är del av något större och alla har viktiga egenskaper att passa in i helheten. 

Samspelet mellan det som är unikt med var och en av oss och de viktiga personerna i våra liv formar våra beteenden och ger viktiga ledtrådar till vilka vi i grunden är, vad vi i grunden känner. Vi kan inte leva utan en gemenskap och vi kan inte leva utan att vara ensamma. Efter andra världskriget fann forskare att barn som lämnas utan närhet, personlig kontakt och mer eller mindre isolerade avled. 

 Vi vuxna har fått det värdefulla uppdraget att se till att våra barn kan växa upp och känna att de är en naturlig del av en gemenskap tex familj, släkt, balettklass, fotbolls lag, nation, planet. Hand i hand med det skall barnet alltmer få upptäcka vem de är;  genom vad de tycker är roligt, vad de dras till. 

Jag utgår från att vi kan förändra våra liv

Symtom visar i grunden på att kärlek behöver öppnas, värdighet upprättas i en människas liv, att någonting i livet hindrar, sätter käppar i hjulet. Men vi är inte våra symtom. Vår personlighet är i grunden något djupare än våra beteenden och symtom.

Känslor kan säga mycket om vårt liv. Att identifiera och förstå känslor är en kunskap alla behöver utveckla – ingen är bättre eller sämre på det, men vi kan ha övat olika länge! 

Det finns hopp för barn med psykisk ohälsa

Föräldrar vill sina barn väl

Barn vill vara glada, ledsna efter vad de känner och vad som situationen bjuder. Vuxna har makten att göra gott och ont. Att misslyckas innebär inte att vara Misslyckad, med stort M. Varje människa kan lära sig av situationen och göra Nytt.

Föräldrar är alltid en del av lösningen, men inte nödvändigtvis en del av problemet. Var och en har möjlighet att göra gott. När det går fel, lär vi oss och försöker igen.

Du är aldrig fel

Ångest, självskadebeteende, depression och sömnsvårigheter är symtom på att något gått fel. När någon mobbar oss, säger dumma saker, om det är jobbigt hemma så kommer ångesten och vi blir ledsna, deprimerade. Det är symtom som talar om att något är fel, du som ung är inte fel.

Hos mig är dessa symtom på något som gjort dig illa, hindrar dig att växa och vara den fina person som du är. Att vara utsatta för mobbning, inte trivas i skolan, inte känna att man duger, att känna sig ensam och rädd, är exempel på vad självskadebeteende, ångest och depression vill visa oss på. Med mina ögon finns din hjälp i psykoterapi för ungdom, familjesamtal och Föräldrasamtal, det hänger ihop – det är min styrka.

Min teori och ambition

Teoretiskt har jag en psykodynamisk och systemteoretisk grundsyn. Min ambition är att fokusera på grundproblemet inte symtomen.