Hur går terapi till?

Till dig som barn eller ungdom

Du som är barn, ungdom – tala med dina föräldrar, en vuxen du har förtroende för; en lärare, skolkurator, fotbollstränare eller liknande. Mår du akut dåligt och är rädd för att du kanske kommer att skada dig själv, ring 112 – bättre att ringa ett samtal för mycket istället för ett för lite!

Terapi med mig

Om du inte behöver akut hjälp, kan terapi hjälpa dig långsiktigt. På första besöket presenterar jag mig närmare. V hjälps åt att beskriva vad ni vill uppnå, vad står det på vägskyltarna och skylten “ert mål”. Det kan vara bra att göra klart hur vi skall komma till målet och vad som ligger i vägen. Detta skriver vi ner i behandlingsplanen. 

Terapi för barn och ungdomar

Till dig som vårdnadshavare

Först och främst – jag kan inte bedriva terapi utan vårdnadshavarens medgivanden. 

Tänker ditt barn eller ungdom på att ta sitt liv? Ta kontakt med er BUP – mottagning eller BUP-akut. Har du god kontakt med din husläkare kan det vara ett alternativ. Jag kan ta emot er i direkt anslutning till BUP-kontakt och efter en läkarbedömning.

Har ditt barn, ungdom psykiska symtom som påverkar hem, skola och fritid, har tankar att ta sitt liv skall du även ha en kontakt med BUP, eller haft en kontakt i "närtid..

Du kan alltid ringa 112, bättre att ringa ett samtal för mycket i stället för ett för lite. På 1177 Vårdguiden hittar du telefonnummer till BUP och Vårdcentral.

Samtal hos mig

Mamma, pappa barn är välkomna till ett första samtal, alla är lika välkomna. En ungdom är en egen person och lever i ett sammanhang – läs mer om min grundsyn. Det kan vara bra att få tala med ungdomen och föräldrar enskilt. 

Under det första samtalet hinner vi med råd och behandling. Vi bokar tid för nästa samtal, och går igenom när samtalen för ditt barn/ungdom skall äga rum, och när lägger vi bäst föräldrasamtalet. Vi slutar med ett gemensamt familjesamtal. Vi avslutar med att var och en får något konkret med sig. Strategier och nya tankar att omsätta i vardagen.

Om det inte blir som du tänkt det, ta upp det med mig så vi kan lösa det. Vill du avsluta betalar du för den tid du har varit hos mig. Kanske har jag inte följt behandlingsplanen, inte förstått er, eller så visar det sig att personkemin inte klickar. Min intention är att beskriva min grundsyn, arbetssätt och den insatts som krävs. Ditt ansvar är göra bedömningen att detta ser ut att passa er och att ni är öppna för att jag får hjälpa er igenom, jag kan inte göra jobbet åt er. Jag kan skapa goda förutsättningar och stöd till er att nå en förändring.