Hjälp jag kan ge

Vem vänder jag mig till?

På fint språk heter det Affektiva symtom. Det betyder att en ungdom t.ex .har svårt att sova, är ledsen, orolig eller kanske tänker på att ta sitt liv. Orsakerna kan vara många och alla är lika välkomna till mig. På fint språk heter det ångest och depression. 

Föräldrar som vill gå igenom ett barns diagnos.

Ungdomar som som vill ha stöd innan en Neuropsykiatrisk utredning.

Vilka vänder jag mig inte till?

Jag gör inga Neuropsykiatriska utredningar.

Vid akuta självmordsförsök eller hot därom skall BUP-akuten alltid kontaktas.

Spädbarn, små barn skall kontakta BVC, Familjecentral, Primärvården eller BUP. 

Jag har för närvarande ingen upphandling med någon kommun eller region.