Familjerådgivning – parterapi

Vi lämnar in vår bil på service – hur ser vi om vår parrelation? Att leva i en parrelation är inte alltid lätt, så är det för de allra flesta. Behöver ni någon som lyssnar till er?

Problem i parrelationen kan handla om allt ifrån kommunikation till att sexlivet inte fungerar. Ibland uttrycker man det som “Vi bara bråkar”.

Frågorna är många; “Skall vi leva vidare tillsammans?”, "Äktenskapsproblem, behövs parterapi?”, “Vi vill leva tillsammans – hur kommer vi vidare?”, “Vi har varit i hop ett tag, det funkar ganska bra, men vi vill utvecklas tillsammans”, “Hur kan vi skiljas på ett bra sätt?”

Hur går familjerådgivning och parterapi till?

För mig bygger Familjerådgivning på klara mål. Det är handfast, här och nu. Med mycket värme, stort allvar och respekt “leker vi oss fram”. Försöker hitta vad som fungerar.

Jag är bra på att ställa frågor som får er att reflektera, hitta era resurser. Ett och annat klokt ord har jag också!

När du / ni ringer till mig bokar vi in ett bedömningssamtal. Jag berättar mer om hur jag arbetar och ni berättar vad ni vill ha hjälp med. Det är mitt ansvar att hänvisa er vidare om ni behöver annan hjälp.

Var och en av er får berätta vad ni ser för problem, utmaningar och mål. Har ni en gemensam uppfattning? Målen kan vara att kommunicera bättre, bråka mindre, lösa konflikter på ett bra sätt eller skiljas på ett bra sätt. Vad har ni för mål? Vad vill ni uppnå?

Till viss del kan målet vara att ta reda på vad man vill, men jag rekommenderar då en enskild konsultation hos terapeut som inte ska arbeta med er som par.

Det är mitt ansvar att, tillsammans med er, försöka beskriva och prioritera mål, problemformuleringar. Vi gör sedan en planering; antal träffar, mål och tider. Det är ofta bra att träffas efter en vecka igen, efter behov kan vi träffas med större mellanrum.

Min familjerådgivning tar sin utgångspunkt i “här och nu”, med respekt och förståelse av att tidigare upplevelser kan påverka dagens situation. Min erfarenhet är att det kan hända mycket bra saker när en person, med värme och välvilja, kommer med frågor och tankar till ett par.

Jag erbjuder familjeterapi i Uppsala, Stockholm, Knivsta, Märsta, Upplands Väsby, Sigtuna och Sollentuna. Jag har tystnadsplikt enligt lag.

Låter detta som någonting för er? Jag ser fram emot att träffa er.