Min behandlingsmodell

Jag förespråkar en modell för barn och ungdomar som mår dåligt som jag har paketerat. Tanken med att erbjuda ett paket är att ge en uppfattning om den insats som krävs för att skapa den förändring ni önskar, fokusera på de grundläggande problemen och inte enbart på symtomen.

Det mest viktiga med den här modellen är att den tar hänsyn till att en ungdom både är en egen fin person. Samtidigt som hon eller han lever och blir till i relation t.ex. med er föräldrar. Kanske är du en del av problemet – det är alla föräldrar – men du är alltid en del av lösningen. 


Klicka på knappen nedan för att boka ett gratis telefonsamtal
eller boka ett första samtal.


Mitt behandlingserbjudande

Mitt erbjudande

Paketet innehåller:

  1. Behandlingsplan. Vi skall veta var vi är på väg och hur vi kommer dit. Din roll är som förälder, ungdom och familj fundera på vad som är problemet - utgångspunkten - och vad ni önskar. När ni bokat kan jag skicka vägledning för detta.

  2. Två familjesamtal - 90 minuter. Föräldrar kan vara jobbiga, det kan vara pinsamt att tala om problem - vad skall mina föräldrar och Bosse tro om mig!? Hur vi än vrider och vänder på oss har dina föräldrar ansvaret för dig - jag behöver deras godkännande för att hjälpa dig. Kanske kan de lära sig något också ! Vi lägger upp mötet så att det passar er. Vi börjar och slutar med ett familjesamtal. Ni skall känna att vi har tid, att ni får tala till punkt. Jag klipper inte av efter max 90 minuter men kommer försöka avrunda. Skapa och följa upp vårdplanen är viktiga saker.

  3. Tre samtal för dig som ung - 60 minuter. 

  4. Ett föräldrasamtal - 120 minuter. Föräldrasnack. Hur går det. Hur ser ni på problem och möjligheter. Vad behöver jag råd kring. Vad gör skolan, Första linjens psykiatri, Barn och Ungdoms psykiatrin

  5. Vacker pärm med plats för vår planering, anteckningar, fria informationsblad. 

  6. En valfri bok till barn och förälder. 

Boka tid – ett första samtal eller gratis telefontid.

Ni bestämmer upplägget

Syfet med min verksamhet är att hjälpa till. Har ni önskemål att vikta om insatserna går det bra. Den här modellen har jag erfarenhet av att den ger bra resultat. När det är svårt, krisartat ser situationerna olika ut. Ni föräldrar är experter på er situation och de behov ni har – låt oss tala om ett upplägg. 

Samtal för barn och ungdom

Välkommen hit! Jag kan tänka mig att du undrar om samtal kan hjälpa, om det finns hjälp för just dig. “Tänk om jag inte kommer på något att säga.” Så tänker många unga. Kanske har du provat att samtala med någon professionell tidigare eller hört något av en kompis. Du kan ha bra eller dåliga erfarenheter, förväntningar eller besvikelser av samtalskontakter. Det underlättar mycket för mig om du talar om att du tycker att det är jobbigt eller pinsamt att komma och prata, då vet jag och kan göra något åt det.

Har du hittat till den här sidan själv och är intresserad av samtalshjälp vill jag att du skall veta att jag behöver dina föräldrars godkännande. 

Min erfarenhet är att samtal kan hjälpa, jag önskar att du vill ge dig ett försök. 

Boka enskilda samtal eller som del i ett paket.

Familjesamtal

Ett familjesamtal är ett samtal med ungdom och vuxna, med fokus på ungdomen. 

Detta samtal är grunden och utvärderingen av behandlingen. Vad är problemet, hur kan vi kommunicera bättre, vem skall bestämma, vad gör vi när vårt barn inte kan gå i skolan på grund av ångest?

Vi kan tala alla gemensamt och dela upp oss så jag talar med ungdom och föräldrar enskilt. 

Föräldrasamtal

Att vara förälder innebär att ställas inför situationer som inte har gått att förbereda sig på. Problem som inte får en lösning blir gärna större och större, och med det allt svårare att hantera. 

I Föräldrasamtalet står du som förälder i fokus – dina frågor och känslor. Att dela det svåra är mycket värt, känner jag mig själv rätt kommer jag kunna ge förslag på goda råd.